(58) 710 7007 / 512 125 388 alliance.gdansk@gmail.com

NASZE KURSY

KURSY OGÓLNE

Szczegóły

Kursy ogólne, przygotowane na piętnastu poziomach biegłości – specjalnie dla osób początkujących, średnio-zaawansowanych, oraz zaawansowanych.

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Szczegóły

Kursy, które mają na celu przygotowanie Państwa zarówno do egzaminów DELF, jak i do matury.

KURSY POZOSTAŁE

Szczegóły

Pozostałe kursy przeznaczone specjalnie na potrzebę doskonalenia wypowiedzi ustnej, dla dzieci, specjalistyczne, oraz ‘’koła ratunkowe’’.

<iframe width="426" height="240" src="https://www.youtube.com/embed/rHhq5YFmfvc?si=pN9J5Aid8dwXUVZb" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

CENNIK KURSÓW

Sprawdź ceny kursów
Ceny kursów