(58) 710 7007 / 512 125 388 alliance.gdansk@gmail.com

KURSY POZOSTAŁE

 

Jak używać?

Kliknij na tytuł aby rozwinąć. Ponowne kliknięcie zwinie go.

Jeśli nie znajdą państwo porządanych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Odpowiemy na wszelkie pytania najszybciej jak to tylko możliwe.

Ceny dla klientów firmowych chcących nawiązać współpracę są indywidualnie dopasowywane do
potrzeb i wymagań firmy.

Płatności za kurs należy dokonywać przelewem na konto:
Gdańskie Stowarzyszenie Alliance Française ul. Sienkiewicza 5/3 80-227 Gdańsk
Bank PKO BP 45 1020 1156 0000 7602 0065 3956
Podając w tytule przelewu prosimy o nazwisko ucznia, oraz symbol poziomu kursu.

Cours de polonais pour les étrangers francophones

Niveau A1 

 • Vous allez apprendre à communiquer en polonais au niveau A1 selon CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) 
 • Vous allez développer toutes les compétences linguistiques : d’abord la compréhension à l’oral et à l’écrit mais aussi l’expression orale et écrite. 
 • Vous allez découvrir les sujets et les situations de communication de votre environnement linguistique le plus proche et le plus nécessaire 
 • la prise de contact 
 • les salutations 
 • les chiffres 
 • la famille et les relations familiales 
 • les goûts et les loisirs 
 • les activités quotidiennes 
 • les heures, les jours de la semaine 
 • les moyens de transports 
 • les courses et les magasins 
 • les vêtements 
 • la météo 
 • les voyages et les vacances 
 • la santé, les maladies, les parties du corps 
 • le travail, le bureau et l’entreprise 

Vous allez apprendre à parler du présent, du passé et du futur. 

Votre enseignantparlera courament français et pourra vous expliquer les difficultés linguistiques dans  votre langue maternelle 

Vous travaillerezen contact direct avec votre enseignant et/ou par Skype. 

Vous disposerez d’un livre de l’élève, d’un cahier d’exercices et d’un CD.

Kursy dla dzieci

Kursy języka francuskiego dla dzieci (3-6 lat oraz 6-8 lat) 

Dlaczego warto uczyć dzieci  francuskiego? 

Badania dowodzą, że nauka drugiego języka w pierwszych latach życia sprzyja rozwojowi intelektualnemu dziecka – korzystnie oddziaływuje na prawą i lewą półkulę mózgową, rozwija słuch, pamięć i ogólną inteligencję. Dzieci, które przed 10 rokiem życia rozpoczęły naukę języka obcego mogą opanować go tak, jak rodzimi użytkownicy – mają doskonałą wymowę i traktują język obcy jak ojczysty. Zajęcia językowe są nie tylko okazją do dobrej zabawy w gronie rówieśników i poznania podstaw języka, ale też rozwijają umiejętność współpracy w grupie na równi z samodzielną pracą, ogólną wiedzę o świecie oraz uczą zrozumienia i szacunku dla innych kultur. 

Dlaczego Alliance Française? 

 • Alliance Française jest istniejącą od 130 lat międzynarodową siecią szkół języka francuskiego. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu gwarantuje wysoką jakość naszych kursów; 
 • grupy dziecięce prowadzą lektorzy Alliance Française, którzy mają uniwersyteckie przygotowanie do nauczania języka francuskiego i doświadczenie w nauczaniu najmłodszych. Ich doświadczenie i zaangażowanie gwarantuje przyjazną atmosferę i sprawia, że efektywna nauka jest jednocześnie przygodą; 
 • wykorzystujemy metody nauczania dostosowane do wieku słuchaczy – naukę poprzez zabawę, gry, ćwiczenia ruchowe, piosenki i rymowanki, malowanie, itp.; 
 • odpowiednia intensywność nauczania (2×30 min w tygodniu) oraz kameralne grupy pozwalające lektorowi poznać swoich uczniów i każdego traktować indywidualnie sprzyjają efektywnej nauce; 
 • nauka odbywa się w przyjaznym dziecku otoczeniu; 
 • w bibliotece Alliance Française znajduje się bogaty zbiór literatury dla dzieci – od pięknie ilustrowanych historii dla maluchów po powieści dla młodzieży i komiksy. 

Zajęcia dla dzieci (3-6 lat) odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 min i mają charakter nauki przez zabawę. 

Zajęcia dla dzieci starszych (6-8 lat) odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut. 

Szczegóły i zapisy pod nr telefonu 58 710 70 07 

Kursy indywidualne

Kursy indywidualne prowadzone są przez naszych lektorów, którzy programują grafik zajęć w dostosowaniu do potrzeb klienta. Jesteś zainteresowana/y kursami indywidualnymi? Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów.

Doskonalenie wypowiedzi ustnej "Więcej mówię"

UCZESTNICY: słuchacze na  poziomie co najmniej średniozaawansowanym, czyli po około 180 godzinach nauki języka, osoby pragnące doskonalić wypowiedź ustną oraz osoby, które uczyły się kiedyś języka i chciałaby przypomnieć sobie podstawowe słownictwo z zakresu życia codziennego. 

CZAS TRWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ:  jedno 90-minutowe spotkanie tygodniowo/ 30 h w semestrze 

CEL ZAJĘĆ:  ćwiczenie wypowiedzi ustnej i utrwalanie słownictwa z zakresu życia codziennego w różnych sytuacjach na poziomie średniozaawansowanym. 

PROGRAM: 

Décrire et caractériser les personnes 

Raconte-moi comment ça s’est passé ? 

Décrire une image 

►Donner une définition 

►Lieu d’habitation 

Voisinagemoi et les autres 

►Amour 

►Voyager / Passer le temps libre 

►Notre avenir 

►Situations pratiques 

Excusez-moi, je cherche 

Quel est votre plat préféré ? 

avez-vous mal ? 

► Nos amis les bêtes 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: bezpłatne, dostarczone przez nauczyciela