(58) 710 7007 / 512 125 388 alliance.gdansk@gmail.com

EGZAMINY

Wyniki sesji DELF – DALF 2024 Scolaire (2024-05-S)

Jeśli wziąłeś udział w egzaminie Delf/Dalf Scolaire w maju 2024 r. w Alliance française Gdańsk, wyniki możesz sprawdzić tutaj.

Wyniki sesji DELF Prim 2024 (2024-05-E)

Jeśli wziąłeś udział w egzaminie Delf Prim w maju 2024 r. w Alliance française Gdańsk, wyniki możesz sprawdzić tutaj.

DELF – DALF 2024 Tout public (2024-01-T)
Jeśli zdawałeś egzamin DELF lub DALF w sesji zimowej 2024-01-TP, zapraszamy po odbiór certyfikatu do siedziby Alliance Française.
O egzaminach
DELF / DALF to sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Odpowiadają one 6 poziomom Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, od A1 do C2.    Jeżeli Twój poziom francuskiego jest podstawowy zdawaj: DELF A1 albo DELF A2  Poziom A1:potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.  Poziom A2: potrafisz porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, znasz obiegowe formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym.    Jeżeli Twój poziom francuskiego jest średniozaawansowany: to dla Ciebie jest DELF B1 albo DELF B2   Poziom B1:potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.  Poziom B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.    Jeżeli Twój poziom francuskiego jest zaawansowany:  możesz starać się o DALF C1 albo DALF C2   C1:Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii.  C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.    Masz od 13 do 18 lat : spróbuj DELF Junior na poziomie A1, A2, B1 lub B2  DELF Junior jest skierowany do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej. Jest dyplomem równowartym dyplomom ogólnym DELF.  Masz od 8 do 12 lat : to dla Ciebie jest DELF Prim    DELF Prim A1 lub A1.1 jest skierowany do wszystkich dzieci, które rozpoczynają naukę francuskiego jako języka obcego. Jest to dyplom równowarty ogólnej wersji DELF.    DELF Pro  Egzaminy (poziomy A1 do B2) są skierowane do osób, które zamierzają czynnie wykorzystywać język francuski na swojej dalszej drodze zawodowej. Są atutem na rynku pracy, pomagają rozwijać karierę zawodową w środowisku frankofońskim. Zachęcamy do zdawania tego egzaminu!