(58) 710 7007 / 512 125 388 alliance.gdansk@gmail.com

wrześniowe kursy wakacyjne

 

Kurs „Więcej mówię” ma za zadanie rozwinąć szczególnie wypowiedź ustną na poziomie A2+/B1

Zajęcia obejmują 10 spotkań po 1,5 godz. ( od poniedziałku do piątku w godz. 17.15-18.45). Lekcja oparta jest o materiał dydaktyczny (élément  déclencheur)  typu video, audio, tekst, zdjęcia , często o charakterze autentycznym, który wprowadza uczestników w temat.

Uczniowie otrzymują ponadto ćwiczenia ze słownictwem zgodnym z wybranym tematem, np. dom, praca, nauka, rozrywki, jedzenie, ekologia, moda, konsumpcja etc. Wykonują je w trakcie zajęć i w domu.

Konwersacje prowadzone są w całej grupie lub w podgrupach.

W przerwach wypowiedzi poprawiamy niektóre błędy – samodzielnie, grupowo lub z pomocą nauczyciela ( pédagogie de l’erreur).